Informatie vereniging

ChristenUnie Oost Brabant telt ruim 300 leden (mannen en vrouwen) uit diverse christelijke kerken. Zij herkennen elkaar in de bijbelse grondslag van waaruit de ChristenUnie politiek bedrijft. 

ChristenUnie Oost Brabant is in oorspronkelijke samenstelling (ChristenUnie Zuidoost Brabant) opgericht op 29 november 2001 als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in Eindhoven al een vergaande samenwerking tussen beide partijen. Als RPF/GPV is vanaf 1994 meegedaan aan de verkiezingen in Eindhoven. Met ingang van maart 2016 behoort ook Noordoost Brabant tot de huidige vereniging.

In de raadsperiode 2006-2010 hadden we Ko Jansen als gemeenteraadslid in Eindhoven.

In 2014 mochten we weer een raadszetel in Eindhoven bemachtigen. Ook dit keer kwam Ko Jansen voor ons in de raad. Bij de verkiezingen van 2018 werd Henk Jager in de Gemeenteraad gekozen. Bijzonder was dat we in 2014 ook in Best een zetel wonnen. Daar werd Aaldert van der Vlies raadslid. In oktober 2019 heeft hij het stokje overgedragen aan Wouter Bondt. In Helmond deden we in 2014 ook mee aan de verkiezigingen evenals in 2018 maar haalden helaas nog net geen zetel.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meldt u dan, via de webmaster aan voor onze email-nieuwsbrief of kies voor het lidmaatschap van de ChristenUnie als u zich ook herkent in de manier waarop de ChristenUnie vanuit Bijbels perspectief actief is in de samenleving.

Wij hebben uw steun nodig!
U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Allereerst kunt u zich hier aanmelden als lid. Daarnaast kunt u via onze secretaris informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging.

U kunt ons ook financieel steunen door een gift over te maken op bankrekening nr: NL 11 INGB 0002 7753 80 ten name van ChristenUnie Oost Brabant, te Eindhoven onder vermelding van "gift".

Statutaire naam: ChristenUnie Oost-Brabant
RSIN: 816865693
KvK-nummer: 17160616