Informatie vereniging

ChristenUnie Oost Brabant telt ruim 200 leden (mannen en vrouwen) uit diverse christelijke kerken. Zij herkennen elkaar in de bijbelse grondslag van waaruit de ChristenUnie politiek bedrijft. 

ChristenUnie Oost Brabant is in oorspronkelijke samenstelling (ChristenUnie Zuidoost Brabant) opgericht op 29 november 2001 als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in Eindhoven al een vergaande samenwerking tussen beide partijen. Als RPF/GPV is vanaf 1994 meegedaan aan de verkiezingen in Eindhoven.

In de raadsperiode 2006-2010 hadden we Ko Jansen als raadslid in Eindhoven.

In 2014 mochten we weer een raadszetel in Eindhoven bemachtigen. Ook dit keer kwam Ko Jansen voor ons in de raad. Bijzonder was dat we ook in Best toen een zetel wonnen. Daar werd Aaldert van der Vlies raadslid. In Helmond deden we toen ook mee aan de verkiezigingen maar haalden helaas geen zetel. De bedoeling is om dit jaar in 2017 weer deel te namen in deze drie gemeenten.. 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meldt u dan, via de webmaster aan voor onze email-nieuwsbrief of kies voor het lidmaatschap van de ChristenUnie als u zich ook herkent in de manier waarop de ChristenUnie vanuit Bijbels perspectief actief is in de samenleving.

Wij hebben uw steun nodig!
U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Allereerst kunt u zich hier aanmelden als lid. Daarnaast kunt u via onze secretaris informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging.

U kunt ons ook financieel steunen door een gift over te maken op Postbankrekening: 2775380 ten name van ChristenUnie Oost Brabant, te Eindhoven onder vermelding van "gift".