Maandoverzicht eind juni 2018

Portret Aaldert van der Vliesvrijdag 29 juni 2018 18:39

28 juni
Wordt vervolgd eind augustus.

Ik wens u mede namens de burgerleden mooie weken toe!!

27 juni
Het steeds weer uitgestelde fractie-etentje is opnieuw uitgesteld.

We zitten op verzoek van de VVD-informateur(s) als partijen  opnieuw om de tafel. Samen met Wouter Bondt loop ik opnieuw door wat ‘Beleidsakkoord’   wordt genoemd.

Ooorzaak? De VVD heeft na haar riante overwinning het collegedenken niet ingeruild voor het raadsdenken. Voorrang voor de “chemie’ tussen wethouders onderling. Maar als er  nog geen beleidsakkoord is blijft die  chemie noodgedwongen  beperkt tot een gemeenschappelijke voorkeur voor Spa rood. Vervolgens ging informateur Dijkhoff aan de slag als wethouder en en kon hij daardoor niet doorgaan als informateur. Zo loop je in je eigen mes. En vergaten de informateurs om het (onvoldragen) akkoord aan de fracties te presenteren.  Het werd  als bijlage bij de agenda van het Presidium gevoegd.

Kortom, een valse start.

Waarbij we dan vanavond in notime alle hoofdstukken nog even mogen doorlopen  op wijzigingen. En de komende dagen een aangepast concept ter goedkeuring krijgen voorgelegd. Waarbij het machtsdenken er garant voor staat dat als een partij het college verlaat er nog steeds een meerderheid bestaat. Die zonodig kan worden ingevuld met een 2e VVD wethouder.  Maar meerderheid en draagvlak zijn verschillende begrippen. Al met al is de Bestse bevolking met dit gedoe en de afwezigheid van transparantie geen dienst bewezen.

25 juni
Voorafgaand aan de raadsvergadering nog de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing bijgewoond. We maken een doorstart.

Vervolgens de raadsvergadering. Het raadsvoorstel voor de goedkeuring van het Beleidsakkoord wordt op verzoek van de VVD van de agenda gehaald en verdwijnt in een afvalzak van 40 liter. Er blijven er nog 49.999 over. De Jaarrekening 2017 en de Kaderbrief 2019 zijn de resterende bespreekpunten. De auditcommissie wordt gebruikt voor enige persoonlijke profilering. Wat resteert is de constatering dat met  het ontbreken van een Beleidsakkoord ook de ruggegraat van de Kaderbrief is weggenomen. Met tegenzin zeg ik dat deze avond een bestuurlijke onvoldoende moet krijgen.

24 juni|
Rond de middag een mail van de VVD. Er is besloten om het Beleidsakkoord van de raadsagenda van morgen te halen. Onvoldoende behandelrijp!

Op donderdag a.s. zal er opnieuw door alle fracties over gesproken gaan worden. Niets om vrolijk over te doen.

22 juni
De  Heer Dijkhof, wethouder voor de VVD en samen met de heer Verheijen formateur,  stuurt een mail naar alle fracties met het verzoek om zondagmorgen om 10.00 uur de stroeve gang van zaken rond het Beleidsakkoord te bespreken. Ik  laat weten dat ik op zondagmorgen naar de kerk pleeg te gaan. En waar ik enige bijval van het CDA had verwacht laat de heer Slagers (slaafs) weten dat hij aanwezig zal zijn. Dat doet pijn!

20 juni
De laatste fractievergadering voor de zomervakantie. We bespreken de zoektocht naar aanvulling op onze burgerleden en de manier waarop we in de wijken zicjhtbaar kunnen blijven. Ook blijven nog even scherp op de raadsavond van a.s maandag maar kijken ook uit naar het fractie-etentje op 28 juni. Inclusief het thuisfront, omdat de afwezigheidspremie verzilverd mag worden.

« Terug