Een nieuwe burgemeester en nog meer in november

Portret Aaldert van der Vliesvrijdag 30 november 2018 21:35

29 november
‘’s-Avonds een vergadering met het bestuur van ChristenUnie Oost Brabant.  Het is gebruik dat de fractievoorzitters van Eindhoven en Best aanschuiven en meepraten. We kijken o.a. terug op een inspirende ledenvergadering in Zwolle.

26 november
Een avond voor 2 raadsessies. Een nieuweVerordening Startersregeling waar ik bij behandeling in de komende raadsvergadering op zal terugkomen. Het ontbreken van een anti-speculatiebeding roept vragen op. Ook het muziekonderwijs in de Cultuurbank dreigt te stagneren. Pijnbank!  

24 november
Samen met Magchiel Nieuwlaat, secretaris van ChristenUnie Brabant, naar Zwolle voor het jaarlijkse congres van de ChristenUnie. Een zaal vol geinspireerde mensen, een interessante opening door Bisschop De korte  en (zonder anderen tekort te willen doen) een inspirerende toespraak van Gert-Jan Segers. En een ‘pauzenummer’ dat voor de nodige hilariteit zorgde. Vitamine C voor weer een jaar!

21 november
In het Evoluon het bouwen en wonen en wat daarmee samenhangt besproken met de andere 9 deelnemers in het Stedelijk Gebied Eindhoven. In tegenstelling tot de Metropool bijeenkomsten met 21 deelnemers geeft de omvang en samenstelling van het SRE een gevoel dat er op die schaal effectief kan worden samengewerkt en –besloten.

19 november
Als lid van het Presidium met de overige fractievoorzitters het (huishoudelijke) reilen en zeilen van de raad besproken met burgemeester en griffie.

15 november
Vanmiddag de Jeugdraad bijgewoond. Die werd (dus) in het onderkomen van BestWijzer gehouden.

12 november
De begroting 2019 wordt ritueel besproken en goedgekeurd. Het is de laatste raadsvergadering met het huidige meubilair. Daarnaast zal vanaf december iedere openbare vergadering  thuis te volgen zijn. Ik kijk er naar uit dat burgers eindelijk online het debat of het gebrek daaraan kunnen volgen.

5 november
Vanavond eerst op het Dorpsplein langs een demonstratie tegen het onlangs vastgestelde volume van 75 Decibel bij evenementen.  Voor belangstellenden  is er een frietkraam met gratis friet.  Vervolgens naar de raadzaal. Daar nemen de raadsleden In het 1e en besloten deel van de raadsvergadering de voordracht van de vertrouwenscommissie in ontvangst. Vervolgens hebben de 19 aanwezigen  na enige toelichting van de voorzitter van de vertrouwenscommssie met de voordracht ingestemd. Unaniem!

In het 2e en openbare deel wordt de voordracht bevestigd.

Hans Ubachs, nu nog waarnemend burgemeester,  zal als nummer 1 worden voorgedragen. Daarmee is gekozen voor stabiliteit en continuiteit. Ik weet dat hij, mede door een heldere vorm van communiceren,  ook de steun van de ambtenaren heeft. Ik denk dat we de juiste keus gemaakt hebben!

1 november
Met de fractie de politieke  insteek besproken voor de begrotingsbehandeling op 12 november a.s. Als vermoedelijk laatste spreker van de 8 partijen proberen enkel heldere punten te maken.

« Terug